Naše výrobky


Výrobní a montážní program je rozdělen do těchto oblastí:

 • Plastová výroba
  • Specialní výrobky dle projektové dokumentace
  • Plastové nádrže na pirnou vodu, pro styk s potravinami, na chemikálie, odpadní vody
  • Plastové výrobky pro energetiku
  • Vzduchotechnické zařízení
  • Svařování plsatového potrubí do Ø 315mm
  • Plastové bazény včetně technologie
 • Izolace proti vodě, radonu, ropným látkám a chemikáliim
  • Izolace střešních pláštů včetně rekonstrukcí a zateplení
  • Izolace balkonů a teras
  • Izolace spodních staveb proti vodě včetně tlakové radonu
  • Izolace odpadních jímek a hnojišť
  • Izolace čerpachích stanic a manipulačních ploch
  • Izolace požátních nádrží a vodojemů
  • Izolace okrasných jezírek a rybníků
  • Irolace skládek technického a komunálního odpadu
  • Izolace bazénů včetně technologie